سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوشنبه 87 خرداد 13

عنوان امام از نگاه یک خبرنگار غربی (آمریکایی)

برگرفته از کتاب عصر امام خمبنی

( میر احمد رضا حاجتی )

 «روبین وود زورث» درتشریح جریان ملاقات خود باامام (ره) در جماران می‌نویسد :....

«زمانی که امام خمینی از در وارد می‌شد احساس می‌کردم که از لا به لای آن گرد بادی از نیروی معنوی وزیدن گرفت‌،  گویا در ورای آن عبای قهوه ای‌،  عمامة مشکی و ریش سفید روح زندگی جریان داشت ؛ به طوری که همة بینندگان را محو تماشای خود کرد‌،  در آن هنگام حس کردم که با حضور او همة ما کوچک شده ایم و گویا در سالن کسی جز او باقی نمانده است.

آری !او بارقه ای ازنور بود که در قلب و روح همة حضار رسوخ کرده بود‌،  اوتمام معیار‌‌‌‌هایی را که گمان میکردم می‌توانند مرا درتعریف وارزیابی شخصیت و مقامش یاری کنند در هم شکست‌،  او با حضور خود آن قدر درما تأثیر گذارد که احساس کردم تمام روح و جسم را فرا گرفته است !

...زمانی که بر روی صندلی خود نشست‌،  احساس کردم که نیرویی از وجودش ساطع می‌شود‌،  نیرویی بسان یک گردباد که اگر با دقت نگاه می‌کردی در میافتی که نوعی «آرامش مطلق»دردرون آن نهفته است‌،  چرا که {امام} خمینی (ره) بسیار جدی واستوار ومسلط بود.

در عین حال او را آن چنان ساکت و آرام  می‌یافتی که گویی نیروی ثابت واستوار در درون او جریان دارد والبته این نیرو همان چیزی است. که رژیم سابق ایران را به یک باره برچید حال آیا چنین شخصیتی می‌تواند یک فرد عادی باشد ؟...من تاکنون هیچ یک از مردان بزرگ را برتر از این مرد و یا نظیر او ندیده‌ام.

..کمترین چیزی که می‌توانیم  بگویم این است که گویا او یکی ازانبیای گذشته است و یا این که او موسای اسلام است وآمده تا فرعون کافر را از سرزمین خود براند.»

حماسةامام خمینی (ره)

چهارده قرن پس از هجرت تاریخ ساز حضرت خاتم الانبیا (ع) از مکة معظمه به مدینة منوره‌،  با پیروزی انقلاب عظیم اسلامی‌در ایران «بزرگ ترین تحول جهانی در قرن بیستم (میلادی)به وقوع پیوست » وکنگره‌‌‌‌‌های ظلمتکدة انزوا ومهجوریت دین وایمان و یکتا پرستی درجهان معاصر به لرزه در آمد ونسیمی‌جان افروغ و آسمانی از جانب عرش الهی بر جان‌‌‌‌‌های خستة بندگان طالب حق به وزیدن گرفت و آنان را حیات و طراوتی دوباره بخشید.

چهارده قرن پس از بعثت پیامبر گرامی‌اسلام (ص) مردی از پرورش یافتگان مکتب او از مشرق زمین برخاست که در بندگی و حق گویی و حق جویی‌،  خروش واستقامت بر آدم‌،  نوح،ابراهیم، موسی، عیسی، علی نبینا و آله و علیهم السلام – اقتدار نموده وبسان جدش علی بن علی طالب (ع) با ارداة آهنین و پیام ‌‌‌‌های پر مغز و کلام نافذ خویش پردة تباهی‌‌‌‌‌ها وتاریکی‌ها را درید و جبهة باطل را یکسره به میدان مبارزه طلبید و برای همیشه «نام او یاد او روح گرم‌،  پرخروش او،اراده وعزم آهنین او‌،  استقامت و شجاعت او روشن بینی وایمان جوشان او زبان زد خاص و عام است. »

آری‌،  او خمینی کبیر است که سودای انجام تکلیف در سرو عشق الهی در دل داشت‌،  او روح خداست که به راستی «روح زندگی وناموس اجتماع و مرزبان معنوی و باروری اندیشه‌‌‌‌‌های»متعالی و «حسن‌‌‌‌ها است که خداوند به قرن ما و روزگار ما عنایت فرمود و مصداق بارز و روشن «ان الله فی کل خلف عدولاا ینفون عنه تحریف المبطلین» می‌باشد. »

اوست که با قیام خود،میلیون‌ها  انسان گم گشته در برهوت والحاد وجاهلیت عصر مدرن را به رجعتی دوباره به معنویت و یکتا پرستی فراخواند وکام عطش ناک بسیاری آنان را از کوثر تعالیم محمدی(ع) سیراب نمود.

          حضرت امام خمینی (ره) عبد صالح خداست که برای به انجام رساندن رسالت تاریخی خودرا با رهبری و هدایت انقلاب عظیم امت خداجوی ایران اسلامی‌، زمینه ساز انقلاب جهانی آخرین حجت حق بر روی کرة خاکی گردید و جهانیان را به ظهور حتمی‌حضرتش –عجل الله تعالی فرجه الشریف – بشارت داد.
امام خمینی که بود و چه کرد؟

در تحلیل شخصیت امام خمینی با نگاهی عمیق به روح ملکوتی وافکار بلند و ویژگی‌‌‌‌‌های منحصر به فرد روحی ومعنوی ایشان و آثار و برکات فراوان حیات طیبة ایشان باید گفت :

«صدای امام خمینی برای مردم ایران حکم صدای خدا را  داشت »،درنظر میلیون‌ها انسان موحد :«او دست خدا بر روی زمین »و« هدیة آسمانی و ملکوتی برای خاکیان بود.»

سلوک معنوی وافکار متعالی وتقید بی چون و چرای ایشان به دستور‌‌‌‌های شرع انور وتعالیم اهل بیت عصمت و طهارت (ع) هر مسلمان منصفی را بر این باور استوار می‌ساخت که :«گویی شخصیتی از شخصیت‌‌‌‌‌های آزمون بزرگ صدر اسلام (فتنته الکبری) با معجز‌‌‌‌ای به دنیا بازگشته تا پس از پیروزی امویان و به خون غلتیدن شهیدان اهل بین (ع) سپاه علی (ع) را رهبری کند.»

گر چه«امام خمینی تجلی منحصر به فرد مبارزه طلبی اسلام در قبال استیلای سیاسی واقتصادی و فرهنگی غرب بود» اما «پیام امام (ره) درمیان مسلمانان نه فقط شیعیان (بلکه) درهمة منطقه و جهان طنین افکند.»

شخصیت الهی و پیام‌‌‌‌‌های معنوی حضرت امام (ره) بسیاری از پیروان سایر ادیان و مذاهی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داد تا آن جا که در نظر برخی از تحلیل گران و متفرکان مسیحی «اومسیح معاصر بود ودقیقا اشعة صلابت و سازش ناپذیری عیسی بن مریم – علی نبینا و آله و علیه السلام – بود ». وبرخی دیگر از مسیحیان سخن از «تأثیر پذیری شدید از مقام وعظمت وتحمل و بردباری شکوهمند امام خمینی (ره) ودرک احساس عطیه وموهبت الهی دراولین دیدار با ایشان »به میان  آورده‌اند.

ایشان دراوج ناباروری تحلیل گران بین المللی «باعقاید مذهبی که غرب آن‌هارا کهنه و قرون وسطایی می‌دانست جهان را تکان داد »و «شرق و غرب را لرزانید و میراثی بر جای گذاشت که هنوز زنده و فعال است ».وی «توانست اثر بزرگی درتاریخ جهان بر جای بگذارد » و بی‌تردید «جهانیان هم چنان تحت تأثیر انقلاب معنوی او قرار دارند»

رهبر کبیر انقلاب اسلامی‌که از صبر واستقامت محمدی (ع)‌،  زهد وعدالت علوی و تدبیر حسنی (ع) وتوکل و شجاعت حسینی (ع) درس‌ها فرا گرفته و توشه‌ها به همراه داشت با تأییدات و عنایات خاصة حضرت ولی عصر – ارواحنه فداه- :

«درنزدیک شدن انسان به خدا فصل جدیدی را گشود و با حمایت مردم انقلاب اسلامی‌را که نقطة عطف مهمی‌درتاریخ قرن بیستم است‌،  به سرانجام پیروزمندانه‌ای رساند.»

تأثیر گذاری امام (ره) وانقلاب اسلامی‌بر حیات معنوی انسان معاصر آن چنان عمیق و گسترده ارزیابی می‌گردد که می‌توان گفت :«انقلاب امام خمینی حتی سیر تطوری انسانرا تغییر داد»

حضرت امام (ره) بسان آیینة شفافی بود که به بهترین وجه ممکن انوار خورشید تابان پیامیر گرامی‌اسلام (ع) و اوصیای طاهرین ایشان (ع) را بر بشریت تشنة معنویت قرن بیستم منعکس نمود.

«او هم چون گلوله ای بود که از صدر اسلام شلیک شده و بر قلب  قرن بیستم نشسته بود ».«ایشان از گذشته آمده بود و درحال زندگی می‌کرد ولی بیان‌گر ونماین‌گر آینده بود » و به بیان دیگر «او فراتر از زمان می‌اندیشید ودر بعد مکان نمی‌گنجید » درواقع باید گفت :

امام خمینی(ره) مبشر عصر جدیدی در ادوار زندگی بشریت‌اند که «به نظر می‌رسد دراین مرحله برای روحیة آشفتة بشریت بیش از هر چیز به معنویت مورد نیاز خواهد بود. »

به برکت حضرت امام خمینی(ره) و انقلاب آسمانی وپیام‌‌‌‌‌های قدسی او بار دیگر شکوفه‌‌‌‌‌های خداجویی ودین‌گرایی وتوحید و خدا پرستی در سراسر جهان طنین انداز گردید :«مثلهم فی التوریه و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار »

اعتراف بیگانگان به عظمت امام خمینی (ره)

شخصیت امام‌،  علاوه بر برانگیختن تحسین جهانیان‌،  دشمنان امام و انقلاب را هم‌،  بر آن داشت تا از ویژگی‌‌‌‌‌های خیره کنندة او سخن به میان آوردن. «الفظل ما شهدت به الاعداء» تا آنجا که برخی از کارگزاران شیطان بزرگ نیز با تسلیم در برابر عظمت امام (ره)دراعتراف به آن اظهار داشتند :«تردیدی نمی‌باشد که ایشان یکی ازمردان بزرگ تاریخ دراین قرن بود کمتر کسی را امروز می‌توان یافت که از جاذبه ونفوذی همانند آن چه که نه تنها در ایران بلکه درجهان داشت برخوردار باشد وتوجه قدرت‌‌‌‌‌های بزرگ را تا این حد به خود معطوف دارد. »

آیت الله خمینی غرب را با بحران جدی برنامه‌ریزی مواجه کرد‌،  تصمیمات او آن چنان رعد آسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه ریزی را از سیاست مداران و نظریه پردازان سیاسی می‌گرفت.

هیچ کس نمی‌توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند‌،  او با معیار‌‌‌‌های دیگری غیر از معیار‌‌‌‌های شناخته شده دردنیا سخن می‌گفت وعمل می‌کرد‌،  گویی از جای دیگر الهام می‌گرفت‌،  دشمنی آیت الله خمینی با غرب بر گرفته ازتعالیم الهی او بود اودر دشمنی خود نیز خلوص نیت داشت. »

تایمز لندن که به سخن گوی دویست سالة دولت استعماری انگلیس معروف بوده است در توصیف امام می‌بنویسد:

« امام خمینی مردی بود که توده‌ها را با کلام خود مسحور کرد‌،  وی به زبان مردم عادی سخن می‌گفت و به طرفدارای فقیر ومحروم خود اعتماد به نفس می‌بخشید‌،  این احساس آن‌ها را قادر ساخت تاهر کسی را که سر راهشان بایستد از بین ببرند وی به مردم نشان داد که حتی می‌تو‌ان در برابر قدرت‌‌‌‌‌هایی مثل آمریکا ایستاد و نهراسید.»

روزنامة هرالد تریبون هم دربارة امام لب به اعتراف گشوده نوشت :

«آیت الله خمینی (ره)انقلابی خستگی‌ناپذیر بود که تا آخرین لحظه حیات به آرزوی خود برای پی‌ریزی یک جامعة اسلامی‌و حکومت اسلامی‌در ایران وفادار ماند. آیت الله خمینی (ره) در آن چه‌ برای سرزمین باستانی‌اش می‌خواست لحظه‌ای درنگ نکرد، وی خود را مأمور می‌دانست که می‌باید  ایران را از آن چه فساد وانحطاط غرب می‌دید پاک کند وخلوص اسلامی‌را به ملت باز گرداند