سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

پنج شنبه 87 اردیبهشت 26

عنوان آینده

آینده زمانی‌ آینده است که آیینه روشن زندگی باشد و مهم این است که ما در این آیینه چگونه جلو نمایی کنیم .
اما در زندگی در این دنیا نه آیینه‌ای می‌ماند برای جلوه نمایی و نه جلوه ای برای دیدن.
آینده را  در نگاه آینده باید پیدا کرد.
اما دیگر نگاهی برای آینده هم نیست.
آینده را باید در  ‌آینده جست.
آما کو آینده
کجاست نشانم دهیم تا من هم آینده را در آینده پیدا کنم.
بیا تامن نشانت دهم
.
.
.
 هنوز بیا...
.
.
.
.
این جا آینده است این فکر است که آینده است
اگر سیاه باشد آینده ات هم سیاه
و اگر روشن باشد و این یعنی تو روشن هست و آینده‌ات هم روشن.