سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

سه شنبه 87 اردیبهشت 10

عنوان سرنوشت‏های شوم !!؟؟

در پست بو گند رختخواب های پلاسیده گفتم بیان خاطرات س.ک.سی  مانند س.ک.س در وزشگاه است در میان انبوه چشم های ...
بیایید خانم‏های فمنیست تحویل بگیرد، این نهایت آن آزادی است که شما از آن حرف می‏زنید ،بعد خاطرات مستهجن خود را به همه بگویید.
یک مرد که دخترش را 24 سال در زیرزمین خانه خود حبس کرده و از او صاحب 6 فرزند شده .!!!
جای دوری نرویم؛ خبری که شاید هیچ کس ندان،د در همین ایران ، از همین مسلمانان ، پدری بود که دختران خود را زن می کرد به خاطر اینکه دخترانش بودند و صاحب اختیار بود؟!

واقعا این‏ها تهوع آ‏ور خجالت آور نیست برای جامعه انسانی!
فاجعه است فاجعه و شاید صدها و صدها دختر یا حتی پسری باشند که روزگار شومی این چنین داشته و هیچ کس نمی‏داند و نخواهد دانست.
و چه می‏شود که یک مرد به نهایت پستی می‏رسد که از هیچ چیز دریغ نمی‏کند و تنها چیزی که می بیند شهوت است شهوت.
چه می شود که جلوی چشمان یک مرد چیزی بد تر از خون می‏گیرد؛ شهوت، شهوت، شهوت .
و این همان حیوانت انسان است که می تواند جامعه را به گنداب و لجن زار تبدیل کند و اگر قرار باشد هر کس جلوی این شهوت بی لجام را نگیرد نباید از این حرکت‏ها و اتفاقات تعجب کرد.
یک سوال دارم، شما خانم های فمنیست که از حقوق وآزادی حرف می زنید، نه! از تمام آن هایی که از  بی بندو باری و آزادی آن چنانی حرف می زنند...
چند درصد از شما می توانید در مقابل شهوت لجام گسیخته مردان جان سالم بدر ببرید چند نفرتان می توانید در مقابل یک مرد شهوتی جان سالم بدر ببرید؟
قول می دهم شاید 99 درصدتان نتوانید کاری کنید یا اگر کاری هم بکنید زمانی است که کار از کار گذشته است  زمانی که دیگر کارتان سودی ندارد.
بگذارید برایتان این حرف عمیق و پخته ویل دورانت را بگویم:«دامنهاى کوتاه زنان براى همه جهانیان بجز خیاطان نعمتى است.»
و این حقیقتی است که شاید چشمان بسته شده بر این حقیقت بیشتر از این حقیقت است.
آنچه که شما‏ آن را برای خود آزادی بیان می‏کند برایتان زیر زمین‏ها و شاید شکنجه‏ها و آزار و اذیت‏های آینده باشد و کار من و امسال من فقط تاسف خوردن و ناراحت شدن است .
حرفی نیست که مردان باید جلوی خود را بگیرند حرف ما هم همین است باید زنان آزاد باشند راحت باشند اما مگر شهوت این حرف‏ها سرش می‏شود مگر زبان آدم را می‏فهمد مگر قانون را می‏داند.
پس بهترین راه اعتدال است متعادل باشد با اینکه اگر متعادل هم باشید مردانی شهوت پرست هم پیدا می‏شود ولی خطرات کمتر می‏شود.
بدانید که این آزادی که شما برایش سرو سینه می شکنید آخرش زیرزمین پدر ها و یا مرد های پست است ...؟!
به امید جامعه‏ای که به هیچ کس ظلمی نشود و زنان آن مرتبه اعلی خود دست یافته باشند.
شاید خواندن اینها هم خالی از لطف نباشد

اول مظلوم عالم ما هستیم - هنوز جای پیشرفت های بیشتری هست