سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوشنبه 86 تیر 18

عنوان من و تو باهم نیز هیچیم

اگه بخوای بدونی که نمیدونی باید خیلی راه ها رو طی کنی .......
اصل زندگی بشر برای اینه که بدونه هنوز هیچی نمیدونه ،وقتی اینو فهمیدی اون موقع شاید یه چیزایی فهمیده باشی
خلاصه بگم هر کجا که باشیم و هر جای دنیا رو تسخیر کرده باشیم بازم هیچی نیستیم
اینو زمانی می تونی بفهمی که یه جا های خاص،قدرت لایزال حق رو ببینی،البته به هر جاکه نگاه کنی وتفکرکنی می تونی این قدرت رو درک کنی،اما بعضی چیزا دیگه از بس دور بر ماست برامون عادی شده ......به همین خاطر می گم جاهای خاص..
سفر ما از غار علیصدر شروع شده اره این مدت که نبودم یه مسافرت کوچک رفتم که اولین اتراقگاهمون غار علیصدر بود
خیلی جالبه ها،یه غار به اون عظمت تو یه کوه کوچک...ما فکر می کردیم این غار علیصدر که حدود 150 میلیون سال قدمت داره حتما باید تو یه کوه بزرگ باشه حالا نمی گم دماوند ولی یه جوجه دماوند حداقل که باید باشه
یه غار بزرگ و زیبا که هر جاش نگاه می کردی از قدرت الهی لذت می بردی ....در دل یه کوهی که 10 الی 5 دقیقه ای می شد فتحش کنی...
به نظر من و یکی دوتا از هم سفرامون لذت بخش ترین قسمت سفر همون غار علیصدر بود که خیلی بهمون حال داد
اون جا واقعا حس خورد بودن و هیچ بودن خودم رو حس کردم .......