سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چهارشنبه 85 بهمن 11

عنوان حکایت

ریشی درون جامه داشتم و شیخ از آن هر روز بپرسیدی که چون است و نپرسیدی کجاست .

دانستم از آن احتراز می کند که ذکر همه عضوی روا نباشد و خردمندان گفته اند : هر که سخن نسنجد از جوابش برنجد .

 

تا نیک ندانی که سخن عین صواب است               باید که به گفتن دهن از هم نگشایی

گر راست سخن گویی و در بند بمانی                       به زانکه دروغت دهد از بند رهایی