شنبه 87 آذر 9

عنوان تا حسین!

امشب، بعد از غروب،
رنگ آسمان و زمین عوض شد؛ دقت کردی؟!
شروع کن! تا شبی که بیعت‏ها برداشته می‏شود،
چهل شب مانده است...
فقط چهل شب!
...

هرکس، چهل روز  برای خدایش، خالص  باشد،
چشمه‏های معرفت  از  قلبش  خواهد  جوشید.
(رسول خاتم، درود خدا بر  او  و  خاندان  پاکش)